Welke verplichtingen heb ik als ik het CooL programma ga uitvoeren?

Er gelden diverse verplichtingen en randvoorwaarden om het CooL programma te kunnen uitvoeren. Enerzijds zijn er verplichtingen naar de zorggroep (of andere organisatie) waar je het Cool programma voor uitvoert, daarnaast gelden er wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de privacywet/AVG). De zorgverzekeraars stellen eisen aan de uitvoering van het programma en tot slot stelt het Expertisecentrum Leefstijlinterventies ook eisen aan de uitvoering. De verplichtingen vanuit de zorgverzekeraars en het Expertisecentrum komen expliciet aan bod tijdens de startinstructie. De verplichtingen vanuit de zorggroep zul je als uitvoerend leefstijlcoach zelf moeten afstemmen en oppakken. De wettelijke verplichtingen rondom de uitvoering van CooL zullen we kort aanstippen in de startinstructie maar vallen onder je eigen verantwoordelijkheid als (zorg)ondernemer.

Welke uitvoerders mogen straks het CooL programma uitvoeren?

Om het CooL-programma aan te kunnen bieden als zelfstandig leefstijlcoach, moet je lid zijn van de BLCN. Informatie over kwalificeren bij de BLCN vind je op de website van de BLCN (www.blcn.nl).

Om het CooL-programma aan te kunnen bieden als diëtist, fysiotherapeut of oefentherapeut  moet je de aantekening leefstijlcoaching halen via je eigen beroepsvereniging. Voor het behalen van de aantekening bij je eigen beroepsvereniging, verwijzen we je naar respectievelijk de NVD, KNGF of VvOCM.  De KNGF heeft een aparte webpagina voor de GLI en benodigde bijscholing opgezet. Zie hier voor meer informatie.

Het is ook mogelijk als diëtist of fysiotherapeut om een verkorte opleiding tot leefstijlcoach te volgen waarmee je voldoet aan de kwalificaties van de BLCN. Op dit moment kun je een dergelijke verkorte opleiding bij de Academie voor Leefstijl & Gezondheid volgen.

Zijn er kosten verbonden aan het uitvoeren van CooL?

Voordat je met het CooL programma kan gaan werken moet je eenmalig de verplichte startinstructie volgen. De kosten hieraan verbonden zijn 250,- (exclusief BTW).

Daarnaast betaal je jaarlijks licentiekosten voor onderhoud en borging van het programma. De kosten hiervoor hangen voor het eerste jaar af van het instapmoment in het jaar (alle bedragen exclusief BTW):

  • instap in jan: 250,-
  • instap in apr: 200,-
  • instap in jul: 150,-
  • instap in okt: 100,-

Verder heb je ook onkosten tijdens de looptijd van het programma o.a. bestaande uit: materiaalkosten, de huur van een groepsruimte (voor 2x 8 groepssessies) en de huur van een individuele gespreksruimte (per deelnemer 2×4 gesprekken).  In het handboek van het CooL programma, kun je deze gegevens terugvinden. Dit handboek zal tijdens de startinstructie worden gedeeld.

 

Wat kan ik nu al doen als leefstijlcoach om straks vergoed te worden?

Op het besloten deel van de ledenwebsite van de BLCN (www.blcn.nl) zijn in de maanden juni-september 2018 diverse korte filmpjes en webinars verschenen om meer meer zicht te krijgen op de Gecombineerde Leefstijlinterventie, het CooL programma en wat je moet doen als je het wilt gaan aanbieden met ingang van januari 2019.

Belangrijk is in ieder geval dat je contact legt met de zorggroep in jouw regio. Op de site van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan je verder meer informatie terugvinden over voorbereidende activiteiten die je kan uitvoeren.

Welk bedrag mag ik per deelnemer declareren?

Het tarief dat is vastgesteld bedraagt € 807,67 per deelnemer voor een volledig behandeltraject van 2 jaar.

Let wel: de gestelde bedragen zijn maximale tarieven. Dit betekent dat de zorggroep over dit tarief moet onderhandelen met de zorgverzekeraar en dat je in de praktijk dus ook met een lager tarief geconfronteerd kan worden. In dit rekenvoorbeeld (GLI-CooL-Rekenvoorbeeld) wordt gerekend met het maximale tarief, het wordt dan meteen duidelijk tegen welke uurprijs je werkt. Op het moment dat lagere tarieven worden afgesproken heeft dat uiteraard consequenties voor die uurprijs.

Verder is het relevant te weten dat de GLI valt onder verzekerde zorg wat betekent dat je als zorgverlener geen toeslag bovenop dit tarief mag doorbelasten aan je deelnemers.

Kan ik zelf als leefstijlcoach declareren bij de zorgverzekeraars?

CZ, de initiatiefnemer van de pilot, heeft vastgelegd dat contractering in principe via zorggroepen loopt (samenwerkingsverband van eerstelijnszorg per regio). De meeste andere verzekeraars volgen dit beleid. Dit betekent dat de zorggroep en zorgverzekeraar het contract aangaan en dat jij als geregistreerd leefstijlcoach, als onderaannemer een contract krijgt met de zorggroep. Je declareert dan niet als zelfstandig leefstijlcoach maar via de zorggroep.

Mochten er niet voldoende zorggroepen de GLI contracteren dan ontstaan er mogelijk ‘witte vlekken’ in Nederland waar geen zorgaanbod geregeld is. In dat geval overwegen diverse verzekeraars om ook op individuele basis leefstijlcoaches te contracteren.

Welke andere GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) mag ik per 1 januari uitvoeren?

Je mag in principe alle GLI’s uitvoeren. Maar… alleen GLI’s die minimaal met ‘eerste tekenen van effectiviteit’ zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van het RIVM worden vanaf 1 januari vergoed door de zorgverzekeraar. Op dit moment staat naast het CooL programma ook Beweegkuur en SLIMMER als GLI in deze database.

Wat is het verschil tussen de Startinstructie CooL en de tweedaagse training CooL?

De Startinstructie Cool is verplicht voor alle uitvoerders van de interventie. Het is een informatieve sessie van een dagdeel waarbij de voorwaarden en verplichtingen t.a.v. de uitvoering van de interventie worden toegelicht. Deze instructie wordt gegeven door de eigenaar van het CooL-programma: het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

De onderwijsmodule CooL is optioneel voor iedereen die geïnteresseerd is. Het is een interactieve workshop van twee dagen waarbij de trainer alle ins & outs rondom de ervaringen uit de pilot en de inhoudelijke invulling van het programma deelt. Deze training wordt aangeboden door de Academie voor Leefstijl en Gezondheid.

Waarom moet ik een verplichte Startinstructie CooL volgen?

Iedereen die na 1 januari 2019 het CooL programma gaat uitvoeren, moet een Startinstructie volgen. Ook de leefstijlcoaches die al voor die datum in de pilotfase van CooL actief zijn geweest. Deze Startinstructie is verplicht om de kwaliteit van CooL  te borgen en zeker te stellen dat alle uitvoerders aan de verplichte vereisten (gesteld door de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit) voldoen.