Kunnen jullie ook een startinstructie op locatie komen verzorgen?

Ja dat kan. Daarbij blijft onverminderd gelden dat elke deelnemer aan de startinstructie dit op individuele titel doet. Dit betekent dan ook dat elke deelnemer zelf zal moeten inschrijven en betalen (al dan niet vergoed door opdrachtgever of werkgever). Voor een startinstructie op locatie geldt daarbij:

 • ​dat we uitgaan van minimaal 10 aanmeldingen.
 • dat we hiervoor een standaard vergoeding van Eur 400,00 per startinstructie vragen (excl. reiskosten, locatiekosten en BTW)
 • dat we vanaf een aantal van 15 ​deelnemers voor deze startinstructie een korting geven van Eur 150,00 op dit bedrag.

Mocht het lastig zijn om tot 10 deelnemers te komen dan kunnen wij extra instroom faciliteren door een aantal inschrijvingsplekken beschikbaar te stellen door open inschrijving via onze website. 

Mag een zorggroep aan mij als uitvoerend coach kosten doorberekenen en dus een lagere vergoeding voor CooL vaststellen dan het NZA tarief?

In principe zijn de tarieven die door de NZa zijn afgesproken bedoeld om de werkzaamheden van de uitvoerders te vergoeden. Als er door een zorggroep echter bepaalde werkzaamheden uit handen worden genomen (die jij als uitvoerder vervolgens niet meer hoeft te doen) dan kan het interessant zijn om daar een vergoeding over af te spreken met je zorggroep. Wat betreft de werkzaamheden kan je bijvoorbeeld denken aan:

 • Het inrichten van een account voor communicatie met verwijzers en registraties
 • Het afhandelen van declaraties
 • De verantwoording en afspraken maken met zorgverzekeraars
 • De opzet van een netwerk in de regio/ contact leggen met gemeentes
 • Communicatie met praktijken
 • Gezamenlijk opzetten van logistiek/ verwijzen
 • Het regelen van de ruimtes
 • Het bellen van de deelnemers en het inplannen van de intakegesprekken …

Wat zijn de declaratiesregels als een deelnemer tussentijds van zorgverzekeraar wijzigt?

Bij tussentijdse wijziging in zorgverzekeraar declareert de verzekerde voor het betreffende kwartaal bij de nieuwe verzekeraar tegen het met die verzekeraar overeengekomen tarief en onder die voorwaarden.
Let op: Als die nieuwe verzekeraar geen contract heeft gesloten met de aanbieder (en verzekerde heeft een naturapolis) dan geldt dus een vergoeding conform de afspraken m.b.t. ongecontracteerde zorg. Het is aan de verzekerde om goed op te letten wanneer hij overstapt, welke zorgaanbieders door de nieuwe verzekeraar zijn gecontracteerd.
 

Ik zie nog niet op elke plek in Nederland een CooL-licentiehouders op jullie site vermeld staan. Gaat dit aantal nog groeien?

Afgelopen jaar hebben meer dan 250 leefstijlcoaches en diëtisten/oefentherapeuten/fysiotherapeuten met aantekening leefstijlcoach de Startinstructie van CooL gevolgd. Veel uitvoerders wachten echter nog met de aanschaf van een CooL licentie tot ze duidelijkheid hebben m.b.t. de contractering. Dat maakt dat er nu nog relatief weinig coaches zichtbaar en vindbaar zijn op onze website. Het aantal licentiehouders groeit nog steeds wekelijks. Ons advies is dan ook om de website in de gaten te houden en regelmatig te checken op nieuwe aanbieders.

Waarom krijg ik na de startinstructie niet een uitgewerkt programma mee?

De CooL interventie is bewust ontwikkeld en ingediend bij het RIVM als open interventie. Dit geeft de uitvoerend leefstijlcoach ​namelijk de ruimte om het programma (deels) aan te passen naar de omstandigheden en kenmerken van de groep. ​Om het open karakter te kunnen behouden betekent dit dat het ​CooL-programma niet kant en klaar  kan worden overgedragen. Een van de belangrijke elementen van CooL is de doorontwikkeling van de interventie die gefaciliteerd wordt door het delen van Best Practices via bijvoorbeeld de Nieuwsbrief en de intervisie. Om de kwaliteit van de CooL-interventie te borgen ​zijn er enerzijds einddoelstellingen aan het programma gekoppeld (wat moet een deelnemer kunnen en weten na het doorlopen van CooL) en anderzijds zijn de kwalificaties van de uitvoerders nauwkeurig omschreven. ​Deze kwalificaties veronderstellen dat de uitvoerders in staat ​zijn om een dergelijk programma te vullen met de richtlijnen en einddoelstellingen zoals vastgelegd in het CooL-handboek.
Voor leefstijlcoaches die graag gebruik maken van ondersteuning bij en/of het gemak van een basis-programma wordt de CooL ​onderwijsmodule (Training) aangeboden via de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (www.avleg.nl). Tijdens deze training wordt het materiaal -zoals dit in de pilot van CooL is gebruikt- vrijgegeven met daarbij een uitgebreide toelichting en praktische oefening in het ontwikkelen van eigen variaties op het programma, binnen de gestelde randvoorwaarden.

Kunnen wij als gezondheidscentrum één licentie aanschaffen voor alle uitvoerende leefstijlcoaches in onze groep?

Nee, dat is niet mogelijk. De licentie is gekoppeld aan een individuele leefstijlcoach die door het aanschaffen van de licentie aantoonbaar gekwalificeerd is om het programma uit te voeren en te declareren. Dat betekent dat deze leefstijlcoach de juiste vooropleiding heeft gevolgd, lid is van de beroepsvereniging, een startinstructie heeft gevolgd, deelneemt aan verplichte intervisie, een back-up leefstijlcoach heeft aangewezen, een resultaatmeting bijhoudt, het programma doorontwikkelt en zich confirmeert aan de randvoorwaarden en einddoelstellingen van het programma. Alleen leefstijlcoaches met een licentie worden zichtbaar gemaakt op de website en kunnen de GLI declareren bij de zorgverzekeraar.

Kunnen we als gezondheidscentrum één individu namens de groep laten deelnemen aan de startinstructie?

Nee, dat is niet mogelijk. Een wezenlijk kenmerk van het CooL-programma is dat de interventie door één persoon uitgevoerd wordt: de leefstijlcoach. Daarnaast kent het programma een open karakter waarbij de inhoud van het programma niet in detail wordt voorgeschreven, de leefstijlcoach heeft daarbij de flexibiliteit om bij de uitvoering die inhoud en werkvormen te kiezen die het best aansluiten bij de betreffende doelgroep.  Omwille van het feit dat de uitvoering bij één uitvoerder ligt en de interventie een open karakter kent is het van groot belang dat iedere individuele uitvoerder tijdens de startinstructie geïnformeerd wordt over randvoorwaarden van het programma en te behalen einddoelstellingen. Op het moment dat een individuele coach 1x de startinstructie heeft gevolgd kan hij vervolgens voor meerdere zorggroepen met de CooL-interventie aan de slag.

Ik wil meedoen maar CooL wordt niet in mijn regio aangeboden. Wat nu?

In dat geval kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar om aan te geven dat je graag aan het CooL-programma wilt deelnemen. In overleg met jouw zorgverzekeraar kan je dan naar een passende oplossing zoeken die het beste bij jouw wensen aansluit. Dit kan zijn: het volgen van het CooL-progamma in een aangrenzende regio of het volgen van een alternatief leefstijlprogramma dat wel in jouw regio wordt aangeboden en ook wordt vergoed.

Ik ben deelnemer en wil meedoen met CooL, waar kan ik me aanmelden?

De aanmelding voor het CooL-programma loopt via je eigen huisarts of praktijkondersteuner. De huisarts kan je doorverwijzen naar een gekwalificeerde uitvoerder van het CooL-programma. Je kan hier controleren of er een CooL aanbieder in jouw buurt actief is. 

Let op: de CooL licenties zijn pas net beschikbaar voor het komende kalenderjaar en het aantal gekwalificeerde uitvoerders groeit nog sterk. Houdt deze site dan ook regelmatig in de gaten om te checken wie in jouw regio het CooL programma mag uitvoeren.