Waarom lopen de declaratietermijnen niet gelijk met de termijn van basis/onderhoud bij CooL?

De NZa heeft een “gemene deler” genomen voor de declaratie van de GLI en daarin niet alleen naar CooL maar ook naar andere GLI’s gekeken. De NZa heeft daarop gekozen om te werken met twee tarieven die grofweg overeenkomen met de intensiteit van de uitgevoerde prestaties: een hoger tarief in het intensieve eerste (basis) deel en een lager tarief in het tweede (onderhouden) deel.

Het uitgangspunt is dat een deelnemer het hele programma doorloopt: zowel basis- als onderhoudsprogramma. Daarmee maakt het dan ook niet uit dat de declaratie in kwartalen niet precies gelijk loopt met CooL.

Mocht een deelnemer onverhoopt toch afhaken na het basisprogramma, dan kan het voor jou als uitvoerder ongunstig uitpakken als je precies binnen de termijn van 8 maanden bent gebleven. Overigens is het niet belangrijk om heel precies op de 8 maanden aan te sturen. We kijken daarin niet op een week (of een maand) maar het is wél de bedoeling dat in het onderhoudsdeel meer tijd tussen de sessies is ingepland dan in het basisdeel.

Een mogelijke oplossing om toch een 4e kwartaal te kunnen declareren met een deelnemer die afhaakt na het basisprogramma, zou je het eindgesprek – uiteraard in overleg met de deelnemer – wat later kunnen inplannen zodat dit net in het laatste kwartaal valt.

Mag een zorggroep aan mij als uitvoerend coach kosten doorberekenen en dus een lagere vergoeding voor CooL vaststellen dan het NZA tarief?

In principe zijn de tarieven die door de NZa zijn afgesproken bedoeld om de werkzaamheden van de uitvoerders te vergoeden. Als er door een zorggroep echter bepaalde werkzaamheden uit handen worden genomen (die jij als uitvoerder vervolgens niet meer hoeft te doen) dan kan het interessant zijn om daar een vergoeding over af te spreken met je zorggroep. Wat betreft de werkzaamheden kan je bijvoorbeeld denken aan:

  • Het inrichten van een account voor communicatie met verwijzers en registraties
  • Het afhandelen van declaraties
  • De verantwoording en afspraken maken met zorgverzekeraars
  • De opzet van een netwerk in de regio/ contact leggen met gemeentes
  • Communicatie met praktijken
  • Gezamenlijk opzetten van logistiek/ verwijzen
  • Het regelen van de ruimtes
  • Het bellen van de deelnemers en het inplannen van de intakegesprekken …

In hoeverre is een preferente zorgverzekeraar bepalend voor het inkoopbeleid in mijn regio?

In principe moet een zorggroep met alle verzekeraars afzonderlijk een inkoopcontract afsluiten. Het is nog niet duidelijk of de zorgverzekeraars onderling een volgbeleid hanteren. Dat zou betekenen dat de preferente zorgverzekeraar inkoopvoorwaarden hanteert, die gevolgd worden door de overige zorgverzekeraars in die regio. Op dit moment adviseren wij om je vooral te verdiepen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van de preferente zorgverzekeraar in jouw regio. Voor meer informatie over het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar in jouw regio kijk hier

Wat kan ik nu al doen als leefstijlcoach om straks vergoed te worden?

Op het besloten deel van de ledenwebsite van de BLCN (www.blcn.nl) zijn in de maanden juni-september 2018 diverse korte filmpjes en webinars verschenen om meer meer zicht te krijgen op de Gecombineerde Leefstijlinterventie, het CooL programma en wat je moet doen als je het wilt gaan aanbieden met ingang van januari 2019.

Belangrijk is in ieder geval dat je contact legt met de zorggroep in jouw regio. Op de site van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan je verder meer informatie terugvinden over voorbereidende activiteiten die je kan uitvoeren.

Welk bedrag mag ik per deelnemer declareren?

Het tarief dat is vastgesteld bedraagt € 807,67 per deelnemer voor een volledig behandeltraject van 2 jaar.

Let wel: de gestelde bedragen zijn maximale tarieven. Dit betekent dat de zorggroep over dit tarief moet onderhandelen met de zorgverzekeraar en dat je in de praktijk dus ook met een lager tarief geconfronteerd kan worden. In dit rekenvoorbeeld (GLI-CooL-Rekenvoorbeeld) wordt gerekend met het maximale tarief, het wordt dan meteen duidelijk tegen welke uurprijs je werkt. Op het moment dat lagere tarieven worden afgesproken heeft dat uiteraard consequenties voor die uurprijs.

Verder is het relevant te weten dat de GLI valt onder verzekerde zorg wat betekent dat je als zorgverlener geen toeslag bovenop dit tarief mag doorbelasten aan je deelnemers.

Kan ik zelf als leefstijlcoach declareren bij de zorgverzekeraars?

CZ, de initiatiefnemer van de pilot, heeft vastgelegd dat contractering in principe via zorggroepen loopt (samenwerkingsverband van eerstelijnszorg per regio). De meeste andere verzekeraars volgen dit beleid. Dit betekent dat de zorggroep en zorgverzekeraar het contract aangaan en dat jij als geregistreerd leefstijlcoach, als onderaannemer een contract krijgt met de zorggroep. Je declareert dan niet als zelfstandig leefstijlcoach maar via de zorggroep.

Mochten er niet voldoende zorggroepen de GLI contracteren dan ontstaan er mogelijk ‘witte vlekken’ in Nederland waar geen zorgaanbod geregeld is. In dat geval overwegen diverse verzekeraars om ook op individuele basis leefstijlcoaches te contracteren.