Startinstructie CooL

Het StartpakketCooL bestaat uit een e-Learning en een Startinstructie. Uitvoerders zijn verplicht zowel de e-learning als de Startinstructie eenmalig te volgen alvorens ze met het CooL programma van start kunnen. In dit startpakket wordt:

  • de visie van de interventie-eigenaren op het CooL programma toegelicht,
  • gesteld aan welke vereisten de uitvoerders en het CooL programma moeten voldoen,
  • duidelijk welke flexibiliteit de uitvoerders hebben om het CooL programma aan te passen aan de lokale doelgroep en omstandigheden.

Op deze manier kunnen uitvoerders goed voorbereid starten met het programma en kan de kwaliteit en doorontwikkeling van het CooL programma geborgd worden.

Wil je je aanmelden voor het startpakket?

Stap 1: Aanmelden via email

Meld je dan bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies via email (info@leefstijlinterventies.nl) met de mededeling dat je wilt deelnemen aan de Startinstructie CooL. Daarbij laat je zien dat je aan de gestelde kwalificaties voor deelname voldoet. Zie de stappenplannen (https://www.leefstijlinterventies.nl/stappenplan-cool/) op onze website voor meer details hierover.

Stap 2: Betalen eenmalige kosten e-learning en startinstructie.

Je betaalt de eenmalige kosten (€ 250) voor deelname aan de Startinstructie aan de hand van instructies die je van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies hebt ontvangen. Na ontvangst van de betaling ontvang je van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies de link naar de e-learning met bijbehorende login gegevens voor de e-learning.

Stap 3: Doorlopen e-learning.

Je doorloopt de e-learning en beantwoordt aan het einde van elke les de toetsvragen. Het doorlopen van de e-learning kost je in totaal 30-40 minuten. Je kunt op elk gewenst moment tussentijds afbreken en op een later moment weer doorgaan. Je rondt de e-learning succesvol af en ontvangt binnen 5 werkdagen na afronding een bevestiging en een instructie hoe je kunt intekenen voor een Startinstructie.

Stap 4: Deelnemen startinstructie

Je tekent in voor een Startinstructie naar keuze; hieraan zijn geen kosten verbonden. Let op: pas ná afronding van de e-learning wordt je status bijgewerkt en kun je je inschrijven voor een Startinstructie. Vanaf dit moment heb je toegang tot het besloten gedeelte van de website van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies en kun je starten met de voorbereidingen voor het CooL programma. Je neemt deel aan de Startinstructie waarna je alle informatie hebt om goed van start te kunnen met het CooL programma.

Praktische informatie

  • Duur: 2 uur
  • Eenmalig (de training wordt op regelmatige basis maar minimaal 4 keer per jaar  aangeboden)
  • Centrale locatie in Nederland (in overleg ook lokaal bij voldoende aanmeldingen)

Stap 5: Aanschaffen jaarlicentie CooL 

Je neemt deel aan de Startinstructie en als je aan alle criteria voldoet en de inschrijvingsbewijzen hebt aangeleverd, ontvang je de uitnodiging om een Jaarlicentie van het CooL programma aan te schaffen. Je schaft een jaarlicentie CooL aan voor (het resterende deel van) het betreffende kalenderjaar.

Stap 6: Tekenen CooL licentieovereenkomst

Na ontvangst van de betaling voor de jaarlicentie ontvang je een licentie-overeenkomst met het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Je tekent de licentie-overeenkomst en stuurt deze retour naar het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de getekende licentie-overeenkomst word je als licentiehouder gepubliceerd op onze website.