Resultaatmeting

Voor uitvoering van de interventies onder eigenaarschap van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is resultaatmeting een verplicht onderdeel.

Voor deze resultaatmeting zal gebruik gemaakt worden van een nationale uniforme meetmethode voor overgewicht en obesitas zoals vastgesteld door VWS en vastgelegd bij het DICA. Deze landelijke resultaatmeting is nog in ontwikkeling: zodra meer informatie beschikbaar komt, zal dat hier aangevuld worden.

Naar alle waarschijnlijkheid zal deze resultaatmeting alleen resultaten meten op het gebied van gewicht, buikomvang, BMI en kwaliteit van leven.  Vanwege de integrale aanpak van het CooL programma zal er door de uitvoerders van het CooL programma ook resultaatmeting op het gebied van voeding, beweging, stress, slaap en ontspanning  moeten gebeuren. De noodzaak van aanvullende metingen en de manier waarop deze vorm krijgen kan  pas worden vastgesteld als het definitieve format van VWS bekend is.