Intervisie CooL

Leefstijlcoaches die het CooL programma aanbieden, nemen deel aan halfjaarlijkse intervisie met andere leefstijlcoaches die het CooL programma ook aanbieden.

Doelstellingen:

  • deskundigheidsbevordering,
  • leren van elkaar,
  • kwaliteitsverbetering,
  • netwerken,
  • doorontwikkeling van het CooL programma

Inhoud:

  1. Verplicht deel: Evaluatie van het CooL programma en terugkoppeling aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies
  2. Facultatief deel: Casus bespreken (zie hieronder voor een mogelijk stappenplan)

Het format voor de intervisie vind je via deze link