FAQ Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Startinstructie

De CooL interventie is bewust ontwikkeld en ingediend bij het RIVM als open interventie. Dit geeft de uitvoerend leefstijlcoach ​namelijk de ruimte om het programma (deels) aan te passen naar de omstandigheden en kenmerken van de groep. ​Om het open karakter te kunnen behouden betekent dit dat het ​CooL-programma niet kant en klaar  kan worden overgedragen. Een van de belangrijke elementen van CooL is de doorontwikkeling van de interventie die gefaciliteerd wordt door het delen van Best Practices via bijvoorbeeld de Nieuwsbrief en de intervisie. Om de kwaliteit van de CooL-interventie te borgen ​zijn er enerzijds einddoelstellingen aan het programma gekoppeld (wat moet een deelnemer kunnen en weten na het doorlopen van CooL) en anderzijds zijn de kwalificaties van de uitvoerders nauwkeurig omschreven. ​Deze kwalificaties veronderstellen dat de uitvoerders in staat ​zijn om een dergelijk programma te vullen met de richtlijnen en einddoelstellingen zoals vastgelegd in het CooL-handboek.
Voor leefstijlcoaches die graag gebruik maken van ondersteuning bij en/of het gemak van een basis-programma wordt de CooL ​onderwijsmodule (Training) aangeboden via de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (www.avleg.nl). Tijdens deze training wordt het materiaal -zoals dit in de pilot van CooL is gebruikt- vrijgegeven met daarbij een uitgebreide toelichting en praktische oefening in het ontwikkelen van eigen variaties op het programma, binnen de gestelde randvoorwaarden.
Category: Startinstructie

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nee, dat is niet mogelijk. Een wezenlijk kenmerk van het CooL-programma is dat de interventie door één persoon uitgevoerd wordt: de leefstijlcoach. Daarnaast kent het programma een open karakter waarbij de inhoud van het programma niet in detail wordt voorgeschreven, de leefstijlcoach heeft daarbij de flexibiliteit om bij de uitvoering die inhoud en werkvormen te kiezen die het best aansluiten bij de betreffende doelgroep.  Omwille van het feit dat de uitvoering bij één uitvoerder ligt en de interventie een open karakter kent is het van groot belang dat iedere individuele uitvoerder tijdens de startinstructie geïnformeerd wordt over randvoorwaarden van het programma en te behalen einddoelstellingen. Op het moment dat een individuele coach 1x de startinstructie heeft gevolgd kan hij vervolgens voor meerdere zorggroepen met de CooL-interventie aan de slag.

Category: Startinstructie

Om deel te kunnen nemen aan de Startinstructie van CooL, dien je een bewijs van lidmaatschap van de BLCN aan ons te sturen. Na ontvangst van dit bewijs, sturen we je de link waarmee je je kunt inschrijven voor een startinstructie naar keuze. Als je wilt inschrijven als diëtist of als fysiotherapeut dan dien je een bewijs aan te leveren dat je het vinkje leefstijlcoaching in je eigen kwaliteitsregister hebt gehaald.

Mocht je nog in opleiding zijn, dan is een aspirant lidmaatschap van de BLCN voldoende voor deelname aan de startinstructie. Let op! Een licentie voor CooL kun je dan pas aanschaffen nadat je een volwaardig lidmaatschap van de BLCN hebt verkregen. Het bewijs hiervan ontvangen we dan ook graag in een later stadium.

Category: Startinstructie

Er gelden diverse verplichtingen en randvoorwaarden om het CooL programma te kunnen uitvoeren, deze komen expliciet aan bod tijdens de startinstructie. Projectleiders kunnen inschrijven voor een startinstructie om kennis te nemen van de randvoorwaarden en einddoelstellingen van het CooL programma.

Mocht je willen onderzoeken in hoeverre jullie leefstijlprogramma voldoet aan de CooL programma-eisen dan vind je op  deze pagina meer informatie over onze interventie-adviestrajecten.

Category: Startinstructie

De Startinstructie Cool is verplicht voor alle uitvoerders van de interventie. Het is een informatieve sessie van een dagdeel waarbij de voorwaarden en verplichtingen t.a.v. de uitvoering van de interventie worden toegelicht. Deze instructie wordt gegeven door de eigenaar van het CooL-programma: het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

De onderwijsmodule CooL is optioneel voor iedereen die geïnteresseerd is. Het is een interactieve workshop van twee dagen waarbij de trainer alle ins & outs rondom de ervaringen uit de pilot en de inhoudelijke invulling van het programma deelt. Deze training wordt aangeboden door de Academie voor Leefstijl en Gezondheid.

Category: Startinstructie

Iedereen die na 1 januari 2019 het CooL programma gaat uitvoeren, moet een Startinstructie volgen. Ook de leefstijlcoaches die al voor die datum in de pilotfase van CooL actief zijn geweest. Deze Startinstructie is verplicht om de kwaliteit van CooL  te borgen en zeker te stellen dat alle uitvoerders aan de verplichte vereisten (gesteld door de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit) voldoen.

Category: Startinstructie

Load More