FAQ Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Declaratieproces rondom CooL

Een preferente zorgverzekeraar is die zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel in een specifieke regio. Kijk voor de preferente zorgverzekeraar in jouw regio hier.
In principe moet een zorggroep met alle verzekeraars afzonderlijk een inkoopcontract afsluiten. Het is nog niet duidelijk of de zorgverzekeraars onderling een volgbeleid hanteren. Dat zou betekenen dat de preferente zorgverzekeraar inkoopvoorwaarden hanteert, die gevolgd worden door de overige zorgverzekeraars in die regio. Op dit moment adviseren wij om je vooral te verdiepen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van de preferente zorgverzekeraar in jouw regio. Voor meer informatie over het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar in jouw regio kijk hier

Op het besloten deel van de ledenwebsite van de BLCN (www.blcn.nl) zijn in de maanden juni-september 2018 diverse korte filmpjes en webinars verschenen om meer meer zicht te krijgen op de Gecombineerde Leefstijlinterventie, het CooL programma en wat je moet doen als je het wilt gaan aanbieden met ingang van januari 2019.

Belangrijk is in ieder geval dat je contact legt met de zorggroep in jouw regio. Op de site van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan je verder meer informatie terugvinden over voorbereidende activiteiten die je kan uitvoeren.

Het tarief dat is vastgesteld bedraagt € 787.70 per deelnemer voor een volledig behandeltraject van 2 jaar.

Let wel: de gestelde bedragen zijn maximale tarieven. Dit betekent dat de zorggroep over dit tarief moet onderhandelen met de zorgverzekeraar en dat je in de praktijk dus ook met een lager tarief geconfronteerd kan worden. In dit rekenvoorbeeld (GLI-CooL-Rekenvoorbeeld) wordt gerekend met het maximale tarief, het wordt dan meteen duidelijk tegen welke uurprijs je werkt. Op het moment dat lagere tarieven worden afgesproken heeft dat uiteraard consequenties voor die uurprijs.

Verder is het relevant te weten dat de GLI valt onder verzekerde zorg wat betekent dat je als zorgverlener geen toeslag bovenop dit tarief mag doorbelasten aan je deelnemers.

CZ, de initiatiefnemer van de pilot, heeft vastgelegd dat contractering in principe via zorggroepen loopt (samenwerkingsverband van eerstelijnszorg per regio). De meeste andere verzekeraars volgen dit beleid. Dit betekent dat de zorggroep en zorgverzekeraar het contract aangaan en dat jij als geregistreerd leefstijlcoach, als onderaannemer een contract krijgt met de zorggroep. Je declareert dan niet als zelfstandig leefstijlcoach maar via de zorggroep.

Mochten er niet voldoende zorggroepen de GLI contracteren dan ontstaan er mogelijk ‘witte vlekken’ in Nederland waar geen zorgaanbod geregeld is. In dat geval overwegen diverse verzekeraars om ook op individuele basis leefstijlcoaches te contracteren.

Load More