FAQ Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Declaratieproces rondom CooL

Een preferente zorgverzekeraar is die zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel in een specifieke regio. Kijk voor de preferente zorgverzekeraar in jouw regio hier.
In principe moet een zorggroep met alle verzekeraars afzonderlijk een inkoopcontract afsluiten. Het is nog niet duidelijk of de zorgverzekeraars onderling een volgbeleid hanteren. Dat zou betekenen dat de preferente zorgverzekeraar inkoopvoorwaarden hanteert, die gevolgd worden door de overige zorgverzekeraars in die regio. Op dit moment adviseren wij om je vooral te verdiepen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van de preferente zorgverzekeraar in jouw regio. Voor meer informatie over het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar in jouw regio kijk hier

Op het besloten deel van de ledenwebsite van de BLCN (www.blcn.nl) zijn in de maanden juni-september 2018 diverse korte filmpjes en webinars verschenen om meer meer zicht te krijgen op de Gecombineerde Leefstijlinterventie, het CooL programma en wat je moet doen als je het wilt gaan aanbieden met ingang van januari 2019.

Belangrijk is in ieder geval dat je contact legt met de zorggroep in jouw regio. Op de site van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies kan je verder meer informatie terugvinden over voorbereidende activiteiten die je kan uitvoeren.

Het tarief dat is vastgesteld bedraagt € 787.70 per deelnemer voor een volledig behandeltraject van 2 jaar.

Let wel: de gestelde bedragen zijn maximale tarieven. Dit betekent dat de zorggroep over dit tarief moet onderhandelen met de zorgverzekeraar en dat je in de praktijk dus ook met een lager tarief geconfronteerd kan worden. In dit rekenvoorbeeld (GLI-CooL-Rekenvoorbeeld) wordt gerekend met het maximale tarief, het wordt dan meteen duidelijk tegen welke uurprijs je werkt. Op het moment dat lagere tarieven worden afgesproken heeft dat uiteraard consequenties voor die uurprijs.

Verder is het relevant te weten dat de GLI valt onder verzekerde zorg wat betekent dat je als zorgverlener geen toeslag bovenop dit tarief mag doorbelasten aan je deelnemers.

CZ, de initiatiefnemer van de pilot, heeft vastgelegd dat contractering in principe via zorggroepen loopt (samenwerkingsverband van eerstelijnszorg per regio). De meeste andere verzekeraars volgen dit beleid. Dit betekent dat de zorggroep en zorgverzekeraar het contract aangaan en dat jij als geregistreerd leefstijlcoach, als onderaannemer een contract krijgt met de zorggroep. Je declareert dan niet als zelfstandig leefstijlcoach maar via de zorggroep.

Mochten er niet voldoende zorggroepen de GLI contracteren dan ontstaan er mogelijk ‘witte vlekken’ in Nederland waar geen zorgaanbod geregeld is. In dat geval overwegen diverse verzekeraars om ook op individuele basis leefstijlcoaches te contracteren.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Onderaan op de pagina over de GLI vind je een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen CooL, de Beweegkuur en SLIMMER.

Je mag in principe alle GLI’s uitvoeren. Maar… alleen GLI’s die minimaal met ‘eerste tekenen van effectiviteit’ zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van het RIVM worden vanaf 1 januari vergoed door de zorgverzekeraar. Op dit moment staat naast het CooL programma ook Beweegkuur en SLIMMER als GLI in deze database.

Informatie voor deelnemers

In dat geval kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar om aan te geven dat je graag aan het CooL-programma wilt deelnemen. In overleg met jouw zorgverzekeraar kan je dan naar een passende oplossing zoeken die het beste bij jouw wensen aansluit. Dit kan zijn: het volgen van het CooL-progamma in een aangrenzende regio of het volgen van een alternatief leefstijlprogramma dat wel in jouw regio wordt aangeboden en ook wordt vergoed.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De aanmelding voor het CooL-programma loopt via je eigen huisarts of praktijkondersteuner. De huisarts kan je doorverwijzen naar een gekwalificeerde uitvoerder van het CooL-programma. Je kan hier controleren of er een CooL aanbieder in jouw buurt actief is. 

Let op: de CooL licenties zijn pas net beschikbaar voor het komende kalenderjaar en het aantal gekwalificeerde uitvoerders groeit nog sterk. Houdt deze site dan ook regelmatig in de gaten om te checken wie in jouw regio het CooL programma mag uitvoeren.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Licentie CooL

Afgelopen half jaar hebben meer dan 150 leefstijlcoaches/diëtisten met aantekening leefstijlcoach de Startinstructie van CooL gevolgd. Veel uitvoerders wachten echter nog met de aanschaf van een CooL licentie tot ze duidelijkheid hebben m.b.t. de contractering. Dat maakt dat er nu nog relatief weinig coaches zichtbaar en vindbaar zijn op onze website. Het aantal licentiehouders groeit dagelijks en we verwachten dat zodra de contractering overal is afgerond ook duidelijk wordt hoeveel gekwalificeerde uitvoerders in welke regio CooL kunnen gaan uitvoeren.

Category: Licentie CooL

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nee, dat is niet mogelijk. De licentie is gekoppeld aan een individuele leefstijlcoach die door het aanschaffen van de licentie aantoonbaar gekwalificeerd is om het programma uit te voeren en te declareren. Dat betekent dat deze leefstijlcoach de juiste vooropleiding heeft gevolgd, lid is van de beroepsvereniging, een startinstructie heeft gevolgd, deelneemt aan verplichte intervisie, een back-up leefstijlcoach heeft aangewezen, een resultaatmeting bijhoudt, het programma doorontwikkelt en zich confirmeert aan de randvoorwaarden en einddoelstellingen van het programma. Alleen leefstijlcoaches met een licentie worden zichtbaar gemaakt op de website en kunnen de GLI declareren bij de zorgverzekeraar.

Category: Licentie CooL

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De licentie staat op naam van de uitvoerder dus als projectleider hoef je geen licentie aan te schaffen. Het kan wel de moeite waard zijn om een startinstructie te volgen om kennis te nemen van de randvoorwaarden en einddoelstellingen van het CooL-programma.

De uitvoerders die als leefstijlcoach fungeren in het CooL-programma dienen wel allemaal een startinstructie te volgen en een licentie aan te schaffen.

Category: Licentie CooL

Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is BTW-plichtig, daarom rekenen wij ook BTW over de diensten die wij leveren aan onze licentiehouders. De BTW die je aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies afdraagt, kun je als voorbelasting opvoeren bij je BTW-opgave.

Category: Licentie CooL

Om het CooL-programma aan te kunnen bieden als zelfstandig leefstijlcoach, moet je lid zijn van de BLCN. Informatie over kwalificeren bij de BLCN vind je op de website van de BLCN (www.blcn.nl).

Om het CooL-programma aan te kunnen bieden als diëtist, fysiotherapeut of oefentherapeut  moet je de aantekening leefstijlcoaching halen via je eigen beroepsvereniging. Voor het behalen van de aantekening bij je eigen beroepsvereniging, verwijzen we je naar respectievelijk de NVD, KNGF of VvOCM.

Het is ook mogelijk als diëtist of fysiotherapeut om een verkorte opleiding tot leefstijlcoach te volgen waarmee je voldoet aan de kwalificaties van de BLCN. Op dit moment kun je een dergelijke verkorte opleiding bij de Academie voor Leefstijl & Gezondheid volgen.

Category: Licentie CooL

Voordat je met het CooL programma kan gaan werken moet je eenmalig de verplichte startinstructie volgen. De kosten hieraan verbonden zijn 250,- (exclusief BTW).

Daarnaast betaal je jaarlijks licentiekosten voor onderhoud en borging van het programma. De kosten hiervoor hangen voor het eerste jaar af van het instapmoment in het jaar (alle bedragen exclusief BTW):

  • instap in jan: 250,-
  • instap in apr: 200,-
  • instap in jul: 150,-
  • instap in okt: 100,-

Verder heb je ook onkosten tijdens de looptijd van het programma o.a. bestaande uit: materiaalkosten, de huur van een groepsruimte (voor 2x 8 groepssessies) en de huur van een individuele gespreksruimte (per deelnemer 2×4 gesprekken).  In het handboek van het CooL programma, kun je deze gegevens terugvinden. Dit handboek zal tijdens de startinstructie worden gedeeld.

 

Op zoek naar info rondom CooL

We krijgen veel verzoeken om uitleg te geven over de GLI in z’n algemeenheid en over de CooL interventie in het bijzonder. Die bijdrage leveren we graag! Voor een dergelijk verzoek investeren wij een aantal uren en maken we bovendien (reis)kosten. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies genereert enkel inkomsten uit de vergoedingen die leefstijlcoaches betalen voor het volgen van de startinstructie en de aanschaf van de CooL licentie en we vinden het niet juist om deze kosten te verhalen op onze uitvoerders. We vragen daarom dan ook een vergoeding voor dergelijke verzoeken. Voor een sessie tot 2 uur vragen wij een tarief van  €400,- (excl. reiskosten). Voor een sessie van meer dan 2 uur, vragen wij een tarief van €600,- (excl. reiskosten). Mocht je ons willen boeken voor een sessie: laat het ons dan weten via info@leefstijlinterventies.nl

 

Voordat je met het CooL programma kan gaan werken moet je eenmalig de verplichte startinstructie volgen. De kosten hieraan verbonden zijn 250,- (exclusief BTW).

Daarnaast betaal je jaarlijks licentiekosten voor onderhoud en borging van het programma. De kosten hiervoor hangen voor het eerste jaar af van het instapmoment in het jaar (alle bedragen exclusief BTW):

  • instap in jan: 250,-
  • instap in apr: 200,-
  • instap in jul: 150,-
  • instap in okt: 100,-

Verder heb je ook onkosten tijdens de looptijd van het programma o.a. bestaande uit: materiaalkosten, de huur van een groepsruimte (voor 2x 8 groepssessies) en de huur van een individuele gespreksruimte (per deelnemer 2×4 gesprekken).  In het handboek van het CooL programma, kun je deze gegevens terugvinden. Dit handboek zal tijdens de startinstructie worden gedeeld.

 

Randvoorwaarden

Er gelden diverse verplichtingen en randvoorwaarden om het CooL programma te kunnen uitvoeren. Enerzijds zijn er verplichtingen naar de zorggroep (of andere organisatie) waar je het Cool programma voor uitvoert, daarnaast gelden er wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de privacywet/AVG). De zorgverzekeraars stellen eisen aan de uitvoering van het programma en tot slot stelt het Expertisecentrum Leefstijlinterventies ook eisen aan de uitvoering. De verplichtingen vanuit de zorgverzekeraars en het Expertisecentrum komen expliciet aan bod tijdens de startinstructie. De verplichtingen vanuit de zorggroep zul je als uitvoerend leefstijlcoach zelf moeten afstemmen en oppakken. De wettelijke verplichtingen rondom de uitvoering van CooL zullen we kort aanstippen in de startinstructie maar vallen onder je eigen verantwoordelijkheid als (zorg)ondernemer.

Category: Randvoorwaarden

Startinstructie

De CooL interventie is bewust ontwikkeld en ingediend bij het RIVM als open interventie. Dit geeft de uitvoerend leefstijlcoach ​namelijk de ruimte om het programma (deels) aan te passen naar de omstandigheden en kenmerken van de groep. ​Om het open karakter te kunnen behouden betekent dit dat het ​CooL-programma niet kant en klaar  kan worden overgedragen. Een van de belangrijke elementen van CooL is de doorontwikkeling van de interventie die gefaciliteerd wordt door het delen van Best Practices via bijvoorbeeld de Nieuwsbrief en de intervisie. Om de kwaliteit van de CooL-interventie te borgen ​zijn er enerzijds einddoelstellingen aan het programma gekoppeld (wat moet een deelnemer kunnen en weten na het doorlopen van CooL) en anderzijds zijn de kwalificaties van de uitvoerders nauwkeurig omschreven. ​Deze kwalificaties veronderstellen dat de uitvoerders in staat ​zijn om een dergelijk programma te vullen met de richtlijnen en einddoelstellingen zoals vastgelegd in het CooL-handboek.
Voor leefstijlcoaches die graag gebruik maken van ondersteuning bij en/of het gemak van een basis-programma wordt de CooL ​onderwijsmodule (Training) aangeboden. Tijdens deze training wordt het materiaal -zoals dit in de pilot van CooL is gebruikt- vrijgegeven met daarbij een uitgebreide toelichting en praktische oefening in het ontwikkelen van eigen variaties op het programma, binnen de gestelde randvoorwaarden.
Category: Startinstructie

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nee, dat is niet mogelijk. Een wezenlijk kenmerk van het CooL-programma is dat de interventie door één persoon uitgevoerd wordt: de leefstijlcoach. Daarnaast kent het programma een open karakter waarbij de inhoud van het programma niet in detail wordt voorgeschreven, de leefstijlcoach heeft daarbij de flexibiliteit om bij de uitvoering die inhoud en werkvormen te kiezen die het best aansluiten bij de betreffende doelgroep.  Omwille van het feit dat de uitvoering bij één uitvoerder ligt en de interventie een open karakter kent is het van groot belang dat iedere individuele uitvoerder tijdens de startinstructie geïnformeerd wordt over randvoorwaarden van het programma en te behalen einddoelstellingen. Op het moment dat een individuele coach 1x de startinstructie heeft gevolgd kan hij vervolgens voor meerdere zorggroepen met de CooL-interventie aan de slag.

Category: Startinstructie

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om deel te kunnen nemen aan de Startinstructie van CooL, dien je een bewijs van lidmaatschap van de BLCN aan ons te sturen. Na ontvangst van dit bewijs, sturen we je de link waarmee je je kunt inschrijven voor een startinstructie naar keuze.

Mocht je nog in opleiding zijn, dan is een aspirant lidmaatschap van de BLCN voldoende voor deelname aan de startinstructie. Let op! Een licentie voor CooL kun je dan pas aanschaffen nadat je een volwaardig lidmaatschap van de BLCN hebt verkregen. Het bewijs hiervan ontvangen we dan ook graag in een later stadium.

Category: Startinstructie

Er gelden diverse verplichtingen en randvoorwaarden om het CooL programma te kunnen uitvoeren, deze komen expliciet aan bod tijdens de startinstructie. Projectleiders kunnen inschrijven voor een startinstructie om kennis te nemen van de randvoorwaarden en einddoelstellingen van het CooL programma.

Mocht je willen onderzoeken in hoeverre jullie leefstijlprogramma voldoet aan de CooL programma-eisen dan vind je op  deze pagina meer informatie over onze interventie-adviestrajecten.

Category: Startinstructie

De Startinstructie Cool is verplicht voor alle uitvoerders van de interventie. Het is een informatieve sessie van een dagdeel waarbij de voorwaarden en verplichtingen t.a.v. de uitvoering van de interventie worden toegelicht. Deze instructie wordt gegeven door de eigenaar van het CooL-programma: het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

De onderwijsmodule CooL is optioneel voor iedereen die geïnteresseerd is. Het is een interactieve workshop van twee dagen waarbij de trainer alle ins & outs rondom de ervaringen uit de pilot en de inhoudelijke invulling van het programma deelt. Deze training wordt aangeboden door de Academie voor Leefstijl en Gezondheid.

Category: Startinstructie

Iedereen die na 1 januari 2019 het CooL programma gaat uitvoeren, moet een Startinstructie volgen. Ook de leefstijlcoaches die al voor die datum in de pilotfase van CooL actief zijn geweest. Deze Startinstructie is verplicht om de kwaliteit van CooL  te borgen en zeker te stellen dat alle uitvoerders aan de verplichte vereisten (gesteld door de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit) voldoen.

Category: Startinstructie

Zorgverzekeraars

Op onze website kun je hier informatie vinden over de contractering van de GLI. De beschikbare documentatie is opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland. Het advies luidt om bij vragen over de contractering, contact op te nemen met je zorggroep dan wel met de preferente zorgverzekeraar in jouw regio (de zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel).

Een overzicht van alle zorgverzekeraars en hun onderliggende labels kun je vinden op deze site. Wil je weten welke zorgverzekeraar prefent is in jouw regio dan vind je het antwoord bij deze FAQ.

Op onze website hebben we een FAQ gepubliceerd van de Zorgverzekeraars Nederland. Daarin vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen m.b.t. de contractering. Heb je nog een andere vraag of vind je het antwoord niet duidelijk genoeg? Neem dan contact op met de preferente zorgverzekeraar in jouw regio (afdeling inkoop).

Load More